Przejdź do głównej zawartości

Posty

ZEPAK SA na tle cen uprawnień do emisji CO2

Od dłuższego czasu obserwuję sytuację spółek energetycznych. Aktualnie w sektorze panuje bardzo gorąca atmosfera za sprawą drożejących uprawnień do emisji CO2, co uderza w producentów energii elektrycznej z węgla.

ZEPAK SA znacząco różni się od pozostałych spółek energetycznych obecnych na GPW. Po pierwsze jest to mała spółka, której kapitalizacja wahała się w latach 2013-2018 między 300 - 1200 mln zł. Aktualnie udział spółki w indeksie WIG_ENERGIA wynosi 1%, dla porównania: PGE 53%, Tauronu 13%, Enei 12% oraz Energi 11%.W odróżnieniu od wspomnianych wcześniej spółek działalność spółki ZEPAK SA ogranicza się do wytwarzania energii elektrycznej z własnych kopalni węgla brunatnego - pozostałe spółki czerpią również przychody z dystrybucji energii. Przychody ze sprzedaży energii wynoszą około 85%.

Do początku 2018 roku spółka posiadała cztery elektrownie: Pątnów I, Pątnów II, Adamów oraz Konin. Działalność elektrowni Adamów została wygaszona z początkiem stycznia 2018 roku z powodu nies…
Najnowsze posty

Sytuacja majątkowa spółki Energa

W dzisiejszym poście postaram się zobrazować zmiany w sytuacji majątkowej spółki Energa na przestrzeni lat 2010 - 2017. Dane pozyskałem z raportów rocznych oraz prospektu emisyjnego.

Na poniższym wykresie przedstawione są wielkości sumy aktywów, aktywów obrotowych oraz gotówki.

Na uwagę zasługuje fakt, że suma wszystkich aktywów spółki dynamicznie wzrastała w całym okresie od 12,6 mld zł w 2010 roku do 21,1 mld zł w 2017 roku. Średni wzrost aktywów wyniósł 1,2 mld zł rok do roku. Aktywa obrotowe nie rosły tak dynamicznie (średnio 0,4 mld zł rok do roku), co oznacza że wzrost sumy aktywów pochodzi ze wzrostu wartości aktywów trwałych - zapewne z inwestycji w sieć dystrybucyjną, istniejące oraz nowe źródła wytwórcze energii elektrycznej.

Spółka utrzymuje również sporą ilość gotówki w przedziale 1,5 mld zł do 3,6 mld zł (średnio 2,1 mld zł). Na koniec 2017 roku na rachunkach bankowych spółki znajdowało się 3,6 mld zł, co jest zapewne związane z przygotowaniami do inwestycji w nowy blok w…

Co nam mówi wskaźnik P/E o spółkach energetycznych notowanych na GPW

Jako akcjonariusz jednej ze spółek energetycznych notowanych na giełdzie papierów wartościowych, postanowiłem sprawdzić, jak sektor ten jest postrzegany przez innych inwestorów. W tym celu wykorzystałem jeden z najpopularniejszych wskaźników rynkowych P/E (Price/Earnings - Cena/Zysk). Ogólna zasada jest taka, że jeśli inwestorzy są entuzjastycznie nastawieni co do perspektyw spółki oraz jej przyszłych zysków to mają tendencję do płacenia wyższych kwot za jedną złotówkę zysku spółki. Jeśli spółka jest negatywnie postrzegana tzn. jej przyszłe perspektywy i zyski, wtedy inwestorzy nie są skłonni płacić zbyt wysokich cen za jedną złotówkę zysku spółki. Im wyższa dynamika wzrostu zysków, tym wyższa wartość wskaźnika P/E jest uzasadniona.
Analizę rozpocząłem od wyliczenia średniej wartości wskaźnika P/E dla indeksu WIG, grupującego wszystkie spółki notowane na głównym parkiecie GPW. Średnia wartość wskaźnika P/E dla indeksu WIG na przestrzeni lat 2007 (2007-10-19) - 2018 (2018-08-10) wynio…

Własne mieszkanie - aktywa czy pasywa?

W sieci można natknąć się na wiele burzliwych dyskusji na temat tego, czy własne mieszkanie to aktywa czy pasywa. Inwestycja czy konsumpcja? Czy własne mieszkanie wkłada Ci pieniądze do portfela, czy tylko wyjmuje? Dyskusja w tym temacie, została zapoczątkowana przez Roberta Kiyosaki'ego, autora książki "Bogaty ojciec, biedny ojciec". W książce tej promowana jest idea, że własne mieszkanie jest pasywem, ponieważ generuje wyłącznie koszty. W poniższym poście postaram się przedstawić mój osobisty pogląd na tę kwestię oraz sposób na oszacowanie zyskowności z alokacji kapitału we własne mieszkanie.

Sens zakupu mieszkania na własne potrzeby zobrazuję odnosząc się do przykładu ulokowania kapitału w lokatach. Lokata to pożyczka jaką udzielamy bankowi. Bank zobowiązuje się do wypłacenia nam całości kapitału plus odsetek po określonym czasie. Załóżmy, że posiadamy kapitał w wysokości 200 000 zł oraz umieszczamy go na lokacie oprocentowanej na 2,5% w skali roku. Nasz zysk po roku …